úrazové pojištění zaměstnanců 2014

Sjednejte si úrazové pojištění

Získáte kompletní úrazový program, který obsahuje pojištění pro dospělé, děti, rodiny, zaměstnance.

1. Vyplňte nezávaznou žádost

2. Budeme Vás kontaktovat

3. Hotovo! Peníze jsou Vaše

Mám zájem o pojištění

Poslední žadatel: Petr Z.,

Hodnocení:5/5

Právě vychází Pojistný obzor 1/2014 - OPojištění.cz - Informace ze...21.3.2014, . V rubrice Legislativa a právo se Vladimír Přikryl s kolegyní Janou Čechovou zamýšlí nad nekonečným příběhem úrazového pojištění zaměstnanců. . Anotace 1/2014Jak uplatnit úrazové pojištěníSjednejte si úrazové pojištění. Získáte kompletní úrazový program, který obsahuje pojištění pro dospělé, děti, rodiny, zaměstnance.. Mám zájem o pojištěníÚrazové pojištění členů KČT v roce 2014V roce 2014 platí skupinové úrazové pojištění pro metodické pracovníky, cvičitele a značkaře u pojišťovny UNIQA, a.s. pojistnou smlouvou č. 3551000161. Pojištěnými osobami jsou aktivní členové KČT bez jakéhokoli omezení věku, tj. Úrazové pojištění zaměstnanců, verze 2.0 - Patria.cz . přelomových událostí lidstva, se na ministerstvu práce a sociálních věcí chystá jiná revoluční změna. Plány ministerských úředníků směřují k 1. lednu 2014, kdy se má uskutečnit převrat v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odbor vládní legislativy

Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zaměstnanci, jejichž míra. Odškodňování pracovního úrazu a promlčecí doba -[5 příspěvků12:55 | Úterý 17. 6. 2014. Klíčová Slova: zákony, pojištění. Návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců obsahuje novou úpravu pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Jak stoupla minimální mzda pro rok 2014 v EU? - Finance.czVyspělé země světa zvyšují minimální mzdu poměrně pravidelně (v závislosti na vývoji průměrné mzdy) zpravidla od 1. ledna nového roku. Které země zvýšily minimální mzdu pro rok 2014 a o kolik?. Úrazové pojištění - rizikové skupiny1/2014V souvislosti s posledním návrhem odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se otevírá otázka budoucí podoby tohoto pojištění. Lze poznamenat, že diskuze na toto téma se vedou od počátku 90. let se stejnými

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců - Úrazová renta...

(2) Úrazová renta náleží zaměstnanci do dne předcházejícího dni, od kterého je přiznán starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dovršil 65 let věku.Vo 2014 | Odbory Plzeň při ZZS Pk8. Výjimečné úrazové pojištění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek – 285,- Kč/měsíc. Srovnatelné pojištění jinde – 1500,- Kč/měsíc. Navíc: pro děti a partnera pojištění při stejném plnění pouze 144,- Kč/měsíc. Zákon o pojistném na zdravotní pojištění | Zákon č. 592/1992...Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Úrazové pojištění Kvůli chybě v zákoně bez peněz z pojistky. aktuální znění od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2015. Odvod pojistného za zaměstnance § 5 - § 8Jste Osvč? Nezapomeňte do 2. Května odevzdat „PřehledyVyplněním a odevzdáním přiznání k dani z příjmu všechny daňové povinnosti pro OSVČ neskončily. . Do 2. května je nutné odevzdat „Přehledy“ za rok 2013 na místně příslušnou.