úrazové a garančné poistenie 2011

Sjednejte si úrazové pojištění

Získáte kompletní úrazový program, který obsahuje pojištění pro dospělé, děti, rodiny, zaměstnance.

1. Vyplňte nezávaznou žádost

2. Budeme Vás kontaktovat

3. Hotovo! Peníze jsou Vaše

Mám zájem o pojištění

Poslední žadatel: Petr Z.,

Hodnocení:5/5

Odvody od 1. 1. 2012 a od 1. 2. 2012Od 1. 1. 2012 na základe zákona č. 348/2011 Z. z. garančné poistenie neplatí ani rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku. Odvody od 1. 7. 2012Od 1. 1. 2012 na základe zákona č. 348/2011 Z. z. garančné poistenie neplatí ani rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku. Odvody od 1. 7. 20131 písm. b) ZZP dosiahnutého v roku 2011, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie. 06.10.2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej...10.01.2013 Od 1. januára 2013 dohodári po novom odvádzajú odvody zo svojich príjmov. Doteraz dohodári odvody neplatili a zamestnávateľ za nich platil len garančné a úrazové poistenie.... Nová daňová úľava – dobrovoľné poistenieSociálna poisťovňa - Hospodárenie SPTvorba základného fondu úrazového poistenia Tvorba základného fondu garančného poistenia. - na úrazové poistenie (resp. poistenie zodpovednosti za škodu pred 1.1.2004). - základný fond invalidného poistenia. 2011 6 253,85 mil. €

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 1.1.2013

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len "pracovný úraz") a choroby z povolania, d) garančné poistenie ako poistenie pre prípad. Microsoft Word - zbornik zavisla praca.docxpoistenie, 3% na invalidné poistenie, 4,75% do rezervného fondu solidarity. Súčasne zamestnávateľ z titulu poistenca úrazového a garančného poistenia platí, ale pozor z celej sumy odmeny študenta, poistné na úrazové poistenie 0,8. Súdruhovi Kaníkovi | Otázky od všetkých, odpovede od odborníkov...„Deficit v základnom fonde dôchodkového poistenia SP vykryla (…) presunmi prostriedkov z iných, prebytkových fondov sociálneho poistenia. Zo základného fondu úrazového poistenia do fondu dôchodkového poistenia smerovalo 150. Konateľ s.r.o.- Štatutár, aké platí odvody a daň?- Ako založiť s.r.o.NP = nemocenské poistenie PvN = poistenie v nezamestnanosti DP + RFS = dôchodkové poistenie + rezervný fond solidarity GP = garančné poistenie UP = úrazové poistenie. 13.06.2011 / 09:58