úrazové poistenie pre zamestnancov

Sjednejte si úrazové pojištění

Získáte kompletní úrazový program, který obsahuje pojištění pro dospělé, děti, rodiny, zaměstnance.

1. Vyplňte nezávaznou žádost

2. Budeme Vás kontaktovat

3. Hotovo! Peníze jsou Vaše

Mám zájem o pojištění

Poslední žadatel: Petr Z.,

Hodnocení:5/5

16. Akú poistnú čiastku a spoluúčasť požadujete pre základný rozsah poistenia?. poistenie náhrady nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou následkom pracovného úrazu alebo nemocou z povolania (tzv. regresné náhrady)Dobrovoľné poistenie vám už nemocenské dávky nezvýšiPriaznivci hokeja, ktorí sa chystajú na majstrovstvá sveta v Bielorusku, by nemali zabudnúť na cestovné poistenie. V prípade úrazu či choroby by sa ich pobyt mohol predražiť o stovky až tisíce eur.Tabuľka platenia poistného od 1. Januára 2012* Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia je zamestnávateľom aj fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú zamestnanec vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnéhoPriama akcia - MAP/IWAAk brigáduješ ako študent/ka, nemusíš platiť povinné nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti, avšak nemáš nárok na nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti. Garančné a úrazové poistenie, ktoré za teba odvádzal. Praktické informácie - Daň z príjmov - Daňovo-odvodové povinnosti...Portál pre. . Preradenie zamestnancaGarancia. Zákon o sociálnom poistení, v znení účinnom k 1.1.2014. 0,25% garančné poistenie, 0,8% úrazové poistenie. zamestnanec pracovný pomer. Sociálne a zdravotné poisteniePoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi...Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (DO) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.. Kapitálové životné poistenieKontaktná adresaRS 13 - Ročné skupinové úrazové poistenie pre dospelých, pracovný / vymedzený čas. Poistené osoby: všetci zamestnanci. Trvalé následky úrazu bez progresie

úrazové a zdravotné poistenie

Garančné poistenie Úrazové poistenie Starobné poistenie Rezervný fond Invalidné poistenie Zdravotné poistenie + Nemocenské poistenie + Poistenie v nezamestnanosti Spolu zamestnanec 13,4%, zamestnávateľ 35,20% indexnoslus. Majú zamestnanci nárok na príplatok za prácu v sobotu...Portál pre. . Ako sa mení výška preddavku na dávku garančného poistenia? . - v úrazovom poistení - Zvýšenie úrazových rent od 1. januára 2014! Aká je maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky?úrazové poistenie z dohody o vykonaní práceZ dohody o vykonaní práce platí zamestnávateľ do SP 0,8 % z odmeny za vykonanú prácu odvod na úrazové poistenie a 0,25 % z VZ zamestnanca na garančné poistenie, do ZP nič. poradna.hnonline.sk/otazka/odvadzam-#8203;dan-z-dohody. Mzdy082011.docZmeny v elektronickom výkaze pre zdravotné poistenie. poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu,Stanovisko č. 1 Cdo 18/2005 - zastavenie konania o odškodnení...V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd uviedol, že zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení") zasiahol do právomoci súdu konať o náhrade škody vzniknutej z.